Select Page
Storitve

Upravno pravo.

Gradbena in uporabna dovoljenja, legalizacije nelegalnih gradenj, prostorsko načrtovanje in urejanje, varstvo osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja, upravni in davčni inšpekcijski postopki, varstvo pravic strank v upravnem sporu. Ter mnogo več.

Področje upravnega prava je v zadnjem obdobju najhitreje se razvijajoča pravna veja. Vse več pravne regulacije in inšpekcijskega nadzora terja skrbnost pri organizaciji in vodenju vašega poslovanja. Strankam nudimo vso pravno podporo pri izvedbi investicij v objekte in opremo, tako pri postopkih za izdajo gradbenih dovoljenj, kot tudi pri pridobitvi okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj. Prav tako se ukvarjamo s področjem rudarstva in drugega izkoriščenja mineralnih snovi. 

Strankam pomagamo zaščititi njihove pravice in pravne koristi, ko se srečujejo s posegi v njihovo interesno sfero. Specializirani smo za zastopanje v okoljskih in gradbenih postopkih, kjer s pomočjo zunanjih strokovnjakov in svetovalcev delujemo interdisciplinarno.

 Tako posameznikom kot javnim subjektom svetujemo v postopkih sprejema prostorskih aktov ter zastopanja v upravnih sporih v zvezi z izpodbijanjem občinskih prostorskih izvedbenih aktov. Pri tem strankam svetujemo, da se v postopek sprejema prostorskih aktov s strokovno podporo vključijo kar se da hitro, saj le na takšen način ob asistenci zunanjih strokovnjakov snujemo učinkovit načrt varstva pravic.

 Vse več pravne regulacije pomeni tudi širjenje področij nadzora inšpekcijskih organov. Stranke zastopamo v inšpekcijskih postopkih širokega spektra, od gradbenih, okoljskih, tržnih in drugih področij.

 V družbi pomemben poudarek namenjamo vprašanjem davčnega prava, ki ga je potrebno poznati tako pri izvajanja najrazličnejših transakcij premoženjskih pravic, kot tudi sicer v davčnih nadzornih postopkih. Stranke tako zastopamo v postopkih pred davčnimi organi ter v upravnem sporu. 

Pravo varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja danes zadeva praktično vsakogar. Še tako zaseben subjekt namreč prihaja tudi v integracijo z upravnimi in drugimi organi, slednjim pa razkriva lahko pomemben del svojih notranjih, zaupnih informacij. S pravimi in pravočasnimi koraki je zato potrebno zavarovati takšne informacije pred razkritjem javnosti. Prav tako strankam svetujemo, kako uveljaviti in zavarovati pravice, njihove koristi pa ščitimo v upravnem in sodnem postopku.

Delovno
pravo
Korporacijsko pravo
Nepremičninsko pravo
Investicije in finančno pravo
Objave
Zaposlimo: Odvetniški pripravnik (ž/m)

Zaposlimo: Odvetniški pripravnik (ž/m)

V odvetniški družbi Brulc, Gaberščik in partnerji o.p., d.o.o. k sodelovanju v dinamičnem delovnem okolju vabimo ambicioznega odvetniškega pripravnika (ž/m) z željo po strokovnem delu na področju gospodarskega, delovnega in civilnega prava. V naši odvetniški družbi...

Srečno 2022

Srečno 2022

Želimo vam vesele Božične praznike in obilo uspehov v letu 2022.Merry Christmas and a successful 2022.

Sodno varstvo zoper prostorske akte

Sodno varstvo zoper prostorske akte

Prostor je vselej nevralgična točka. Želja, potreb in interesov je navadno več, kot je možnosti v njem, saj je nujno omejena dobrina. Kot večkrat poudarja tudi Ustavno sodišče, ravno omejenost prostora nujno zahteva skrbno načrtovanje njegove namenske in smotrne...