Select Page
Storitve

Nepremičninsko pravo.

Na področju nepremičninskega prava imamo široko znanje in izkušnje s svetovanjem ter pripravo in pregledom pogodb.

Jedro nepremičninskega prava zagotovo tvori priprava kupoprodajnih pogodb ter svetovanje pri prodaji oziroma nakupu nepremičnin, pri čemer je področje ob upoštevanju možnih načinov financiranja ter davčnih vidikov transakcij lahko precej obsežno. Sodelovali smo pri številnih večjih nepremičninskih projektih in transakcijah, zato naše storitve vključujejo skrbni pregled, pripravo pogodb kot tudi nadaljnjo pravno pomoč do zaključka posla. Pri pripravi pogodb se zavedamo, da je jasna in natančna opredelitev medsebojnih pravic in obveznosti ključna za nemoteno izvedbo projekta oziroma transakcije.

V zvezi s transakcijami nepremičnin vso potrebno znanje in pomoč nudimo tudi pri drugih oblikah prenosa lastninske pravice (npr. darilna pogodba, menjalna pogodba). Pravno svetovanje nadalje nudimo v zvezi z upravljanjem in financiranjem nepremičnin ter ustanovitvijo zavarovanj, naše storitve pa zajemajo tudi ustanovitev drugih stvarnih pravic na nepremičninah (služnosti, stvarna bremena, stavbne pravice).

Bogate izkušnje imamo z izvedbo postopka delitve nepremičnin in vpisa etažne lastnine, pri čemer za potrebe izvedbe celotnega postopka sodelujemo s strokovnjaki geodetske stroke.

V primeru spora ravno zaradi poglobljenega znanja in izkušenj s področja nepremičninskega prava stranke kvalitetno zastopamo in smo seznanjeni z relevantno sodno prakso.

Delovno
pravo
Korporacijsko pravo
Investicije in finančno pravo
Upravno pravo
Objave
Zaposlimo: Odvetniški pripravnik (ž/m)

Zaposlimo: Odvetniški pripravnik (ž/m)

V odvetniški družbi Brulc, Gaberščik in partnerji o.p., d.o.o. k sodelovanju v dinamičnem delovnem okolju vabimo ambicioznega odvetniškega pripravnika (ž/m) z željo po strokovnem delu na področju gospodarskega, delovnega in civilnega prava. V naši odvetniški družbi...

Srečno 2022

Srečno 2022

Želimo vam vesele Božične praznike in obilo uspehov v letu 2022.Merry Christmas and a successful 2022.

Sodno varstvo zoper prostorske akte

Sodno varstvo zoper prostorske akte

Prostor je vselej nevralgična točka. Želja, potreb in interesov je navadno več, kot je možnosti v njem, saj je nujno omejena dobrina. Kot večkrat poudarja tudi Ustavno sodišče, ravno omejenost prostora nujno zahteva skrbno načrtovanje njegove namenske in smotrne...