Select Page
Storitve

Korporacijsko pravo.

Svetovanje upravam in nadzornim svetom, prevzemi in združitve, poslovna skrivnost, preprečevanje pranja denarja, zastopanje na skupščinah, skrbni pregledi pravnih oseb, svetovanje in sestava gospodarskih pogodb, zastopanje v vseh vrstah gospodarskih sporov, statusne spremembe.

Našim strankam, tako javnim kot nejavnim družbam, svetujemo glede najpomembnejših strateških korporativnih vprašanj. Za celovito razumevanje nastale situacije ter iskanje optimalnih rešitev je potreben občutek za podrobnosti, znanje s področja sorodnih znanosti (računovodstvo, davki, poslovne finance,) ter odlično poznavanje domače in tuje dobre prakse. Vse to smo pridobili z večletnimi delovnimi izkušnjami na navedenem področju ter tudi z rednimi izobraževanji.

Organom vodenja in nadzora svetujemo glede širokega razpona gospodarskopravnih zadev. Svetovanje še posebej usmerjamo v vprašanje varovanja poslovne skrivnosti ter preprečevanja pranja denarja. Nudimo storitve vodenja skupščin družbe, skrbnih pregledov pravnih oseb, svetovanje pri imenovanju ter odpoklicu organov vodenja, svetujemo pri skupnih vlaganjih (»joint ventures«), prodajah sredstev, terjatev in nenazadnje tudi pri javnih ponudbah (IPO) ter prestrukturiranjih različnih poslovnih subjektov na vseh stopnjah njihovega poslovanja.

Prav tako pravnim subjektom nudimo vso potrebno pravno pomoč pri pripravi vseh potrebnih pravnih dokumentov ter pri pripravi in usklajevanju različnih vrst gospodarskih pogodb, delničarskih sporazumov in opcijskih sporazumov.

Imamo dolgoletne izkušnje pri zastopanju pravnih subjektov v gospodarskih sporih.

Delovno
pravo
Investicije in finančno pravo
Nepremičninsko pravo
Upravno pravo
Objave
Srečno 2021

Srečno 2021

Želimo vam vesele Božične praznike in obilo uspehov v letu 2021. Merry Christmas and a successful 2021. - Brulc, Gaberščik in partnerji Odvetnik in partner, strokovnjak za nepremičninsko pravo.

Pravilo podjetniške presoje – Business judgement rule

Pravilo podjetniške presoje – Business judgement rule

Vsakdanje poslovne odločitve so rizične in polne notranjih nasprotij, zato je treba upravi gospodarske družbe omogočiti, da jih sprejema brez strahu, da bo zaradi njih morala odgovarjati, pri čemer tudi ne bi bilo pošteno pričakovati, da bo poslovodstvo ves čas...

Zaposlimo

Zaposlimo

V odvetniški družbi Brulc, Gaberščik in partnerji o.p., d.o.o. k sodelovanju v dinamičnem delovnem okolju vabimo ambiciozno odvetniško pripravnico (ž/m) z željo po strokovnem delu na področju gospodarskega, delovnega in civilnega prava. V naši odvetniški družbi smo...