Select Page
Storitve

Investicije in finančno pravo.

Leasingi, preprečevanje pranja denarja, slabe terjatve, kreditiranje, hipoteke, prevzemi podjetij, izvršbe, insolventnost. Vse navedeno obvladamo.

Našim strankam svetujemo glede vseh poslov, povezanih s financami, z njihovimi bankami in finančnimi institucijami, predvsem v zvezi z zavarovanimi in nezavarovanimi transakcijami, bančnimi krediti in drugimi alternativnimi oblikami financiranja. Zagotavljamo ustrezno pravno podporo pri vzpostavljanju jamstev, kot so bančne garancije, hipoteke, poroštva in drugi podobni finančni instrumenti.

Pri svojem delu se srečujemo tako z izzivi izdaje in unovčevanja bančnih garancij, kot tudi z vprašanji preprečevanja pranja denarja. Posebej smo osredotočeni na ustrezno načrtovanje zapletenejših poslov, ki zahtevajo učinkovito transakcijo z minimalnimi tveganji za stranke.

Pomemben del investicij se vrši s prevzemi in prodajami podjetij, pri čemer imamo bogate izkušnje in izostren občutek za interese vseh vpletenih strank, ki omogoča končno zadovoljstvo pri vseh. Strankam svetujemo pri nakupu ali prodaji slabih terjatev, njihovemu unovčevanju oz. likvidaciji ali pridobivanju dodatnih zavarovanj.

Naša ekipa za bančništvo in finance torej svetuje glede vseh vidikov bančništva, kreditiranja in leasingov. Po potrebi svetujemo tudi pri izdaji vrednostnih papirjev, stalno pa smo vključeni v številne strukturirane finančne posle in financiranje nepremičnin. Strokovnost naših odvetnikov zajema vse vidike bančništva in financ, vključno z vprašanji skladnosti bančnega poslovanja, preprečevanja pranja denarja ter vplivov potrošniške zakonodaje, poleg klasičnih naročil ob vzpostavitvi hipoteke in izdajah bančnih garancij.

Prav tako pomagamo in svetujemo gospodarskim družbam o finančnih zavarovanjih pri trgovskih pogodbah, pri reševanju težav ob presežni izpostavljenosti ter zastopamo stranke pri izterjavi dolgov. Navedena praksa nas je posebej izostrila za sestavo vseh vrst splošnih pogojev poslovanja in prospektov, ki so regulatorno zahtevani.

Ne želimo vam, da nas bi zaradi morebitne ekonomske krize potrebovali, a za slučaj, če nas boste, štejte, da smo v preteklosti več strankam pomagali pri multilateralnem refinanciranju dolgov in sklepanju okvirnih sporazumov o finančnih prestrukturiranjih, ne da bi bile družbe izpostavljene resnim tveganjem insolventnosti.

Delovno
pravo
Korporacijsko pravo
Nepremičninsko pravo
Upravno pravo
Objave
Zaposlimo: Odvetniški pripravnik (ž/m)

Zaposlimo: Odvetniški pripravnik (ž/m)

V odvetniški družbi Brulc, Gaberščik in partnerji o.p., d.o.o. k sodelovanju v dinamičnem delovnem okolju vabimo ambicioznega odvetniškega pripravnika (ž/m) z željo po strokovnem delu na področju gospodarskega, delovnega in civilnega prava. V naši odvetniški družbi...

Srečno 2022

Srečno 2022

Želimo vam vesele Božične praznike in obilo uspehov v letu 2022.Merry Christmas and a successful 2022.

Sodno varstvo zoper prostorske akte

Sodno varstvo zoper prostorske akte

Prostor je vselej nevralgična točka. Želja, potreb in interesov je navadno več, kot je možnosti v njem, saj je nujno omejena dobrina. Kot večkrat poudarja tudi Ustavno sodišče, ravno omejenost prostora nujno zahteva skrbno načrtovanje njegove namenske in smotrne...