Select Page
Storitve

Delovno pravo.

Delovnopravno področje je za uspešno poslovanje in dosego želenih poslovnih rezultatov gospodarske družbe še posebej pomembno, zato je nujna dosledna in pravilna ureditev delovnih razmerji.

Na tem področju nudimo delodajalcem celostno oporo, od faze sklenitve pogodbe o zaposlitvi in priprave vseh delovnopravnih aktov, do faze prenehanja delovnega razmerja, ki zajema tako pripravo odpovedi pogodb o zaposlitvi kot tudi morebitnih potrebnih sporazumov. Pri tem delodajalcem tudi svetujemo ter poskrbimo za čim manjša pravna tveganja. Nudimo pripravo obsežnih pravnih mnenj, ki vključujejo podrobno pravno analizo primera ter ponujajo kakovostno rešitev, ki je za našo stranko najbolj ugodna.

Pomemben segment delovnopravnih virov predstavljajo interni akti delodajalca, ki so ključni za zakonito izpeljavo vseh vrst postopkov, tako npr. obravnave mobinga, kot tudi kršitev iz delovnega razmerja, ter urejanja internih razmerij med delavci in delodajalcem. Poskrbimo za pripravo vseh potrebnih internih aktov delodajalca, pri čemer našim strankam pomagamo tudi pri pogajanjih s sindikati in sveti delavcev.

Pri svojem delu se srečujemo z izzivi, povezanimi s prenehanjem delovnega razmerja. Še posebej se osredotočamo na obravnavo in posledice kršitev iz delovnega razmerja, večje odpuste ter postopke reorganizacije. Poskrbimo za zakonito izpeljavo celotnega postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi, pri čemer imamo številne izkušnje na področju prenehanja delovnega razmerja varovanih kategorij delavcev. Bogate izkušnje ter znanje pripomorejo k zaznavanju in odkrivanju številnih detajlov, ki so odločilni za zakonito izpeljavo postopka.

Zavedamo se, da je delovnopravno področje kompleksno pravno področje, ki zahteva temeljito poznavanje slovenske zakonodaje, kot tudi ureditve na mednarodni in evropski ravni, predvsem pa obširne aktualne sodne prakse. To je pomembno tako v fazi pred morebitnim sporom, kot tudi kasneje. Delodajalcem in delavcem nudimo zastopanje pred sodišči v vseh vrstah delovnopravnih sporov.

Naša ekipa z odličnim poznavanjem delovnopravne zakonodaje, zavzetostjo ter čutom za interese stranke, vedno poskrbi za kakovostno in pravilno rešitev

Investicijsko in finančno pravo
Korporacijsko pravo
Nepremičninsko pravo
Upravno pravo
Objave
Srečno 2021

Srečno 2021

Želimo vam vesele Božične praznike in obilo uspehov v letu 2021. Merry Christmas and a successful 2021. - Brulc, Gaberščik in partnerji Odvetnik in partner, strokovnjak za nepremičninsko pravo.

Pravilo podjetniške presoje – Business judgement rule

Pravilo podjetniške presoje – Business judgement rule

Vsakdanje poslovne odločitve so rizične in polne notranjih nasprotij, zato je treba upravi gospodarske družbe omogočiti, da jih sprejema brez strahu, da bo zaradi njih morala odgovarjati, pri čemer tudi ne bi bilo pošteno pričakovati, da bo poslovodstvo ves čas...

Zaposlimo

Zaposlimo

V odvetniški družbi Brulc, Gaberščik in partnerji o.p., d.o.o. k sodelovanju v dinamičnem delovnem okolju vabimo ambiciozno odvetniško pripravnico (ž/m) z željo po strokovnem delu na področju gospodarskega, delovnega in civilnega prava. V naši odvetniški družbi smo...