Select Page
Storitve

Delovno pravo.

Delovnopravno področje je za uspešno poslovanje in dosego želenih poslovnih rezultatov gospodarske družbe še posebej pomembno, zato je nujna dosledna in pravilna ureditev delovnih razmerji.

Na tem področju nudimo delodajalcem celostno oporo, od faze sklenitve pogodbe o zaposlitvi in priprave vseh delovnopravnih aktov, do faze prenehanja delovnega razmerja, ki zajema tako pripravo odpovedi pogodb o zaposlitvi kot tudi morebitnih potrebnih sporazumov. Pri tem delodajalcem tudi svetujemo ter poskrbimo za čim manjša pravna tveganja. Nudimo pripravo obsežnih pravnih mnenj, ki vključujejo podrobno pravno analizo primera ter ponujajo kakovostno rešitev, ki je za našo stranko najbolj ugodna.

Pomemben segment delovnopravnih virov predstavljajo interni akti delodajalca, ki so ključni za zakonito izpeljavo vseh vrst postopkov, tako npr. obravnave mobinga, kot tudi kršitev iz delovnega razmerja, ter urejanja internih razmerij med delavci in delodajalcem. Poskrbimo za pripravo vseh potrebnih internih aktov delodajalca, pri čemer našim strankam pomagamo tudi pri pogajanjih s sindikati in sveti delavcev.

Pri svojem delu se srečujemo z izzivi, povezanimi s prenehanjem delovnega razmerja. Še posebej se osredotočamo na obravnavo in posledice kršitev iz delovnega razmerja, večje odpuste ter postopke reorganizacije. Poskrbimo za zakonito izpeljavo celotnega postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi, pri čemer imamo številne izkušnje na področju prenehanja delovnega razmerja varovanih kategorij delavcev. Bogate izkušnje ter znanje pripomorejo k zaznavanju in odkrivanju številnih detajlov, ki so odločilni za zakonito izpeljavo postopka.

Zavedamo se, da je delovnopravno področje kompleksno pravno področje, ki zahteva temeljito poznavanje slovenske zakonodaje, kot tudi ureditve na mednarodni in evropski ravni, predvsem pa obširne aktualne sodne prakse. To je pomembno tako v fazi pred morebitnim sporom, kot tudi kasneje. Delodajalcem in delavcem nudimo zastopanje pred sodišči v vseh vrstah delovnopravnih sporov.

Naša ekipa z odličnim poznavanjem delovnopravne zakonodaje, zavzetostjo ter čutom za interese stranke, vedno poskrbi za kakovostno in pravilno rešitev

Investicijsko in finančno pravo
Korporacijsko pravo
Nepremičninsko pravo
Upravno pravo
Objave
Zaposlimo: Odvetniški pripravnik (ž/m)

Zaposlimo: Odvetniški pripravnik (ž/m)

V odvetniški družbi Brulc, Gaberščik in partnerji o.p., d.o.o. k sodelovanju v dinamičnem delovnem okolju vabimo ambicioznega odvetniškega pripravnika (ž/m) z željo po strokovnem delu na področju gospodarskega, delovnega in civilnega prava. V naši odvetniški družbi...

Srečno 2022

Srečno 2022

Želimo vam vesele Božične praznike in obilo uspehov v letu 2022.Merry Christmas and a successful 2022.

Sodno varstvo zoper prostorske akte

Sodno varstvo zoper prostorske akte

Prostor je vselej nevralgična točka. Želja, potreb in interesov je navadno več, kot je možnosti v njem, saj je nujno omejena dobrina. Kot večkrat poudarja tudi Ustavno sodišče, ravno omejenost prostora nujno zahteva skrbno načrtovanje njegove namenske in smotrne...