Preoblikovanje družbe BGK o.p., d.o.o. s 1. julijem 2017

Maj 22, 2017

Odvetniška družba BGK se bo s 1. julijem 2017 prestrukturirala. Odločitev so družbeniki – odvetnica Tina Kikelj, Damijan Brulc in Luka Gaberščik sprejeli soglasno.

Odvetnica Tina Kikelj bo svojo odvetniško pot nadaljevala kot samostojna odvetnica, s fokusom na civilnem in kazenskem področju.

Odvetnika Damijan Brulc in Luka Gaberščik bosta nadaljevala usmeritev družbe na gospodarskopravnem področju.

Kontaktni podatki vseh odvetnikov do 30.6.2017 ostajajo enaki.