Obvestilo o javni dražbi

Nov 13, 2015

Obveščamo vas, da bo v četrtek dne 26. 11. 2015 ob 9.00 v prostorih Odvetniške družbe Brulc, Gaberščik in Kikelj o.p., d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, sejna soba, javna dražba za prodajo 9.212 delnic družbe ACH d.d., ki so v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d., vpisane z oznako ACLG. Razglas javne dražbe si lahko preberete tukaj.