Mitja Šuligoj

Odvetnik | Partner

T +386 (0)40 475 546

E mitja.suligoj@bgp.si

– Ni obvestil –

Odvetnik in partner Mitja Šuligoj


 

Odvetnik Mitja Šuligoj je leta 2012 z odliko diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo s področja upravnega procesnega prava, za katero je po sklepu Senata Pravne fakultete prejel nagrado za vrhunsko diplomsko nalogo. Na ljubljanski pravni fakulteti nadaljuje svoje izobraževanje kot doktorski študent.

Sodniško pripravništvo je opravil pri Višjem sodišču v Kopru, v okviru katerega se je usposabljal tudi na Ustavnem sodišču. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu se je v mesecu marcu 2015 pridružil naši odvetniški družbi. Decembra leta 2016 ga je Državni zbor Republike Slovenije izmed pravnih strokovnjakov imenoval za namestnika člana Državne volilne komisije.

Pri svojem delu se ukvarja predvsem s civilnim, gospodarskim, kazenskim in upravnim pravom, pri čemer posebno težo daje ustavnemu varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Govori angleško, nemško in italijansko.

Brulc, Gaberščik in partnerji, o.p., d.o.o.
Brulc, Gaberščik & Partners, Law Firm, Ltd.

Dunajska cesta 9
1000 Ljubljana
EU/SI Slovenia

ID/Davčna številka: SI 159 13 660

T +386 59­ 11 99 00
T +386 40 475 546
F +386 59­ 11 99 05
E info@bgp.si

Brulc, Gaberščik in Partnerji, o.p., d.o.o.
Brulc, Gaberščik & Partners, Law Firm, Ltd.

Dunajska cesta 9
1000 Ljubljana
EU/SI Slovenia

ID/Davčna številka: SI 159 13 660

T +386 59­ 11 99 00
T +386 40 475 546
F +386 59­ 11 99 05
E info@bgp.si