Mitja Šuligoj

Odvjetnik | Partner

T +386 (0)40 475 546
E mitja.suligoj@bgp.si

– Ni obvestil –

Odvjetnik i partner Mitja Šuligoj


Odvjetnik Mitja Šuligoj diplomirao je s izvrsnim uspjehom 2012. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani s diplomskim radom s područja upravnog procesnog prava za koji je nakon odluke Senata Pravnog fakulteta dobio nagradu za vrhunski diplomski rad.

Sudsko pripravništvo obavio je na Višem sudu u Kopru, u čijem se okviru osposobljavao i na Ustavnom sudu Republike Slovenije. Nakon položenog pravničkog državnog ispita u ožujku 2015. pridružio se Odvjetničkom društvu BGK.

U svojem radu ponajprije se bavi civilnim, gospodarskim, kaznenim i upravnim pravom, pri čemu posebnu težinu daje ustavnoj zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Govori engleski, njemački i talijanski.

Brulc, Gaberščik in partnerji, o.p., d.o.o.
Brulc, Gaberščik & Partners, Law Firm, Ltd.

Dunajska cesta 9
1000 Ljubljana
EU/SI Slovenia

ID/Davčna številka: SI 159 13 660

T +386 59­ 11 99 00
T +386 40 475 546
F +386 59­ 11 99 05
E info@bgp.si

Brulc, Gaberščik in Partnerji, o.p., d.o.o.
Brulc, Gaberščik & Partners, Law Firm, Ltd.

Dunajska cesta 9
1000 Ljubljana
EU/SI Slovenia

ID/Davčna številka: SI 159 13 660

T +386 59­ 11 99 00
T +386 40 475 546
F +386 59­ 11 99 05
E info@bgp.si