Članek v reviji Pravna praksa

Dec 23, 2015

17. Decembra 2015 je izšla številka 49-50 revije Pravna praksa, v kateri je bil objavljen članek odvetniške kandidatke Mine Kržišnik, LL.M. z naslovom Prehod rizika in povrnitev škode na blagu v tranzitu v poslih mednarodne prodaje blaga . Članek si lahko preberete http://www.pravnapraksa.si/LITE/Kazalo.aspx?Src=iACP4LxHSVxZt9ITXMzx0xwWwyNYTNJhVTDRldQAhWauLnLr7%2FFUMTTjq%2FOOnICfQKN4yLLZgr4%3D&Stran=1